สามัญชนคนไทย : คนไทยกินป่าเป็นอาหาร

สามัญชนคนไทยวันนี้ เปิดรายการ บนน่านฟ้า บนความสูง 9,500 ฟิต ของ จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดภาพและเรื่องราวที่สามัญชนคนไ­ทย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความเป็นไปของผืนป­่าต้นน้ำ