เลือกตั้ง 62 : รัฐสวัสดิการ สิทธิพลเมืองไม่ใช่สังคมสงเคราะห์

เครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ชี้การเพิ่มจำนวนของคนไร้บ้านในเมืองใหญ่เป็นอีกดัชนี้ชี้วัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

“ขอนแก่นเมืองแห่งอนาคต กับ คนไร้บ้าน : Homeless In Khonkaen Smart City ”

ภาคีคนไร้บ้านขอนแก่น จัดเวทีเสวนาสาธารณะบทเรียนการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน แลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ เตรียมสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวฟื้นฟูคุณภาพชีวิต หลังมีแนวโน้วคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น

นโยบายไร้การมีส่วนร่วม = นโยบายที่ไร้ประโยชน์สำหรับประชาชน

คมสันติ์ จันทร์อ่อน กองเลขาเครือข่ายสลัม 4 ภาค อีกไม่กี่วันก็จะถึง ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเอาไว้ว่าวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมวลมนุษยชาติ แต่กลับเกิดการขาดแคลน […]

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่ทิศทางรัฐสวัสดิการ

นอกเหนือจากการตั้งคำถามถึง ‘การลงทะเบียนคนจน’ ของ ‘คนจบปริญญา’ คำถามที่ว่าคนที่อยู่ในสลัม คนไร้บ้านนอนตามที่สาธารณะนั้นได้สวัสดิการจากรัฐหรือเปล่า และสวัสดิการที่ประชาชนได้รับจะหายไปในอนาคตหรือไม่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน หากเราจะก้าวไปสู่ ‘รัฐสวัสดิการ’ ที่ทั่วถึง-เท่าเทียม-เป็นธรรม ‘สวัสดิการโดยรัฐ’ ควรเป็นอย่างไร

เวทีสื่อสารสาธารณะคนไร้บ้าน “เรื่องเล่าของคนไกลบ้าน”

ชวนร่วมรับรู้เรื่องราว ทำความเข้าใจโลกของคนไร้บ้านใน จ.ขอนเเก่น 15 มิ.ย.นี้ ตั้งเเต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะประตูเมือง (สวนเรืองเเสง) ข้างเซลทรัลขอนเเก่น

1 2 3