สค.เดินหน้าหนุนพลังชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวไม่ทิ้งกัน

 สค.พม.ร่วมกับสถาบันรามจิตติ แถลง“ผลการใช้พลังข้อมูลสร้างความเข้มแข็งครอบครัวในพื้นที่นำร่อง” เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 14.15 น. นายเลิศปัญญา […]

ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช้าวันนี้ ( 19 สิงหาคม 2558 ) ที่โรงแรมใบบุญเพลส […]

นักข่าวพลเมือง : พลิกมุมมอง คุยเรื่องเพศเชิงบวก

การทำความเข้าใจเรื่องเพศในครอบครัว เป็นอีกประเด็นที่ผู้ปกครองให้ความสนใจมาก­ขึ้น เพื่อให้สามารถพูดคุยทำความเข้าใจกับบุตรห­ลานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 20 ก.ค. 2558 […]

นักข่าวพลเมือง : แอนนิเมชั่น The father’s Diary

นักข่าวพลเมือง C-reporters วันนี้ นำเสนอผลงานแอนนิเมชั่น ที่สะท้อนเรื่องราวความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขอย่างไร จากผลงาน animation 2D […]

นักข่าวพลเมือง : มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์

มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือพื้นที่ที่ทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อร่วมกัน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS […]