‘มนุษย์ครู’ ในวันที่การศึกษาไม่เอื้อต่อการสร้างความเป็นมนุษย์

เมื่อ “ครูคือมนุษย์” ชวนครูสำรวจความเป็นมนุษย์ในตัวเอง ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มีพลัง ส่งต่อไปยังห้องเรียน

เวทีแลกเปลี่ยน “รวมพลคนกล้าสอน สู่การเรียนรู้มีชีวิต”

เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ “รวมพลคนกล้าสอน สู่การเรียนรู้มีชีวิต” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์