นายกฯ สำโรงปราสาทพร้อมลุยขุดคลอง เมินมติแก้ไขปัญหาทับที่ดินทำกินชาวบ้าน

นายก อบต.สำโรงปราสาท ลั่น พร้อมเดินหน้าขุดลอกคลอง ตามงบประมาณปี 59 ยัน ไม่สนปัญหาทับที่ทำกินที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน รวมทั้งไม่ฟังเสียงมติที่ประชุมเมื่อ 7 […]

ไล่รื้อ 9 ชุมชนริมคลอง ปฏิบัติการเชิงเดี่ยวที่รัฐกระทำกับชุมชนคนจนเมือง

คมสันติ์ จันทร์อ่อน  กองเลขาธิการเครือข่ายสลัม 4 ภาค ในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ข่าวการปรับปรุงริมคูคลองในกรุงเทพมหานครเป็นประเด็นที่น่าติดตามเพราะนี่ไม่ใช่เป็นนโยบายระดับท้องถิ่น แต่เป็นนโยบายระดับชาติที่จะนำไปสู่การจัดระบบจัดการน้ำทั้งระบบ นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้สั่งดำเนินการ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการแก้ปัญหาชุมชนริมคูคลองนี้ขึ้นมา […]