กสม.คุยวงปิด รัฐ-ชาวบ้าน ปมที่ดินสุราษฎร์ฯ หลังเหตุยิง 4 ศพ สาหัส 1 ในรอบ 6 ปี

19 พ.ค. 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมชาย หอมลออ เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากตัวแทนของสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ […]

สกต.รำลึก 6 ปี การสูญเสีย ‘สามัญชนนักต่อสู้’ เพื่อสิทธิในที่ดิน และความยุติธรรมที่หายไป

13 ธ.ค. 2559 สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ออกแถลงการณ์ “ในวาระครบรอบ 6 ปี ที่ความยุติธรรมหายไป […]

บ้านคลองไทรพัฒนา ต้นแบบชุมชนจัดการตัวเอง ท่ามกลางไฟความขัดแย้ง

“บ้านคลองไทรพัฒนา ต้นแบบชุมชนจัดการตัวเอง ท่ามกลางไฟความขัดแย้ง ทุน-รัฐ-ชาวบ้าน” ที่มา: social move Thailand ที่ดิน… นับเป็นปัจจัยการดำรงชีพที่สำคัญของมนุษย์ ทั้งในแง่ของที่อยู่อาศัย […]

‘อนุสรณ์สถานนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน’ ก้าวย่างสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน

อนุสรณ์สถานรำลึก 4 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชุมชนคลองไทรสุราษฎร์ธานี สู่ก้าวย่างในการเดินหน้าสู้เพื่อสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ เพื่อการจัดสรรที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นธรรม และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ อนุสรณ์สถานสีขาวฐานมั่นคงแข็งแรง ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สวยงาม โดดเด่นด้วยขดลวดสปริงที่หมุนยาวต้านแรงลม […]