คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน                 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนปู่แดงออกทำการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนปู่แดง ณ ที่ทำการชุมชนปู่แดง โดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนได้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพที่ชุมชนดอนไชยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดออกคัดกรองสุขภาพที่ชุมชนปู่แดงเช่นกัน                 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนปู่แดงออกทำการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนปู่แดง ณ ที่ทำการชุมชนปู่แดง โดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนได้ทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสักทองประจำปี 2559

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสักทองประจำปี 2559                                   เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้รับการมอบหมายสั่งการจากทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกหน่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสักทองประจำปี 2559

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสักทองประจำปี 2559                                   เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้รับการมอบหมายสั่งการจากทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกหน่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559                                    ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ทาง เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559

คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1 ประจำปี 2559                                    ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ทาง เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น […]

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการ ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด

คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการ ผู้สูงวัยสร้างจิตสดใส  ร่างกายแข็งแรง  โดยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด                   ที่สำนักงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด งานศูนย์บริการสาธารณะสุข กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด […]

1 2