อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ                 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ นายสมชัยฐ หทะยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุทธา สายวาณิชย์ […]