เครือข่ายเพื่อนผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ ท้วง “ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่”

“เครือข่ายเพื่อนผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ แถลงการณ์ ทักท้วง ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของบอร์ด” เช้านี้ (27 ส.ค. 2559) ที่จังหวัดเชียงใหม่ […]

7 องค์กรสื่อภาค ปชช.-ผู้บริโภค ประกาศไม่รับ ‘ร่าง พ.ร.บ.กสทช.’ ยึดคลื่นความถี่

4 ส.ค. 2559 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกันแถลงข่าวที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประกาศไม่ไม่ยอมรับสาระ […]

ร้อง กสทช. เร่งคืนคลื่นความถี่ ตั้ง ‘สำนักวิทยุชุมชน’ ดูการให้ใบอนุญาต

NBTC Policy Watch เสนอรายงานการศึกษา ชี้กระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนของ กสทช. ลิดรอนสิทธิ-เสรีภาพการสื่อสารของชุมชน ไม่นำไปสู่การปฏิรูปสื่อที่ควรจะเป็น พร้อมเสนอเรียกร้องให้ กสทช. […]

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: ‘กองทุนเศรษฐกิจดิจิทัล’ ไม่จำเป็น เปิดช่องหากิน สร้างบรรทัดฐานผิด

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังเตรียมเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …” ที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว […]

ร้อง ปปช.สอบ ‘มติ กสทช.’ กรณีใบอนุญาตกิจการTVดิจิทัล ชี้เปิดทางควบรวมสื่อ

9 เม.ย. 2558 เมื่อเวลา 11.00 น. เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายชุมชน […]

‘คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป’ ยื่นกฤษฎีกาชะลอเสนอกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล

ตัวแทนคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการและประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ชะลอการเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ และร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2 เม.ย.2558 คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ประกอบด้วยตัวแทนจาก […]

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์: จริงหรือที่การประมูลคลื่นจะทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน?

บทความจากประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่จะอธิบายว่า การประมูลคลื่นไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ไม่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และยังเป็นวิธีที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมที่สุด  สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 1.บทบัญญัติว่าด้วยการประมูลคลื่นในร่างกฎหมาย […]

1 2