สามัญชนคนไทย : บันทึก…สามัญชน

นี่คือเรื่องราวการเดินทาง ของสามัญชนคนธรรมดาอย่าง “มาโนช พุฒตาล” ที่ได้ออกเดินทางรับรู้ปัญหาความทุกข์และค­วามชินชาของสามัญชน “มาโนช พุฒตาล” มองเห็นและรับรู้อะไร