นักข่าวพลเมือง : พืชจีเอ็มโอกับข้อสงสัยด้านสุขภาพ

แม้จะมีคำสั่งให้ยกเลิกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามพืช จีเอ็มโอ ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทางวิชาการนะคะว่า พืชที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุ์กรรมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคหรือไม่ วันนี้ คุณ […]

นักข่าวพลเมือง : ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 12 ประเทศสมาชิก ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) ได้บรรลุข้อตกลงในระดับภูมิภาค กรอบการเจรจาไม่เพียงแต่กล่าวถึงการลดกำแพงภาษีเพื่อนำเข้า […]

9 องค์กรภาคประชาชน ค้านร่างกฎหมายเปิดเสรีจีเอ็มโอ และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค(ทีพีพี)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนรวม 9 […]