สนช. ปรับชื่อร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เห็นชอบออกเป็น กม. – ให้นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ คกก.กำกับ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. […]

ข้างรั้วทำเนียบ ปชช.ติดตามเวที ‘ฟังความเห็นสัมปทานปิโตรเลียม 21’

วันนี้ (20 ก.พ. 2558) ระหว่าง “เวทีรับฟังความเห็นเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน” เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 โดยตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชนร่วมให้ข้อมูล ตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ […]