นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนชายหาด

ชายหาดสมิหลาซึ่งจะมีห้องเรียนของครูสมจิตในวิชาชีววิทยาเป็นการศึกษาความหลากหลายของชายหาดที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกัน ออกอากาศ 13 พ.ค. 59 เวลา 05.00 น.