Need food, not football : อีกด้านของลูกกลมๆ มนต์ขลังฉบับเจ็บปวดของ Brazil 2014

อีกไม่กี่สัปดาห์ฟุตบอลโลก 2014 ฉบับแซมบ้าบราซิลก็จะเริ่มเขี่ยลูกกันแล้ว ขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตามองโคตรแข้งชั้นนำของแต่ละประเทศบรรเลงเพลงเตะบนฟลอร์หญ้า การอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อเนรมิตมหกรรมฟุตบอลโลกทำให้บราซิลต้องดิ้นรนกับภาระทางเศรษฐกิจอย่างหนักก็กำลังถูกพูดถึงเช่นกัน ศิลปินกลุ่มหนึ่งใช้ทักษะความสามารถทาง Street Arts พ่นสีความคิดบนกำแพงต่างๆ ในริโอ […]

Need food, not football : อีกด้านของลูกกลมๆ มนต์ขลังฉบับเจ็บปวดของ Brazil 2014

อีกไม่กี่สัปดาห์ฟุตบอลโลก 2014 ฉบับแซมบ้าบราซิลก็จะเริ่มเขี่ยลูกกันแล้ว ขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตามองโคตรแข้งชั้นนำของแต่ละประเทศบรรเลงเพลงเตะบนฟลอร์หญ้า การอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อเนรมิตมหกรรมฟุตบอลโลกทำให้บราซิลต้องดิ้นรนกับภาระทางเศรษฐกิจอย่างหนักก็กำลังถูกพูดถึงเช่นกัน ศิลปินกลุ่มหนึ่งใช้ทักษะความสามารถทาง Street Arts พ่นสีความคิดบนกำแพงต่างๆ ในริโอ […]