ร้องทบทวนเขต ศก.พิเศษ-การใช้อำนาจ ม.44 ละเมิดสิทธิมนุษยชน

2 ธ.ค. 2558 เครือข่ายประชาชนผู้ไร้สิทธิ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี […]