นักข่าวพลเมือง : เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สิทธิของใคร

ความแออัดและวิถีที่เปลี่ยนไปเป็นคำถามที่คนมุกดาหารตั้งขึ้นเพื่อถามหาความชัดเจน ว่าถ้าพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาสัยกันมานานต้องถูกพัฒนาให้กลายเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ พวกเขาคาดหวังถึงแนวนโยบายว่าและการรับมือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไรซึ่งครั้งนึงในประเทศเมียนมา รัฐทวายได้เกิดปัญหานี้ขึ้น ที่หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รอบด้านกับคนในพื้นที่ ติดตามในข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 28 เม.ย.59 เวลา […]