แรงงานยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึง นายกฯ พร้อมเคลื่อนขบวนวันกรรมกรฯ ทวงความคืนหน้า

นักสื่อสารแรงงานสระบุรี รายงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่น 4 ข้อเรียกร้องถึงนายกฯ วันที่ 1 พ.ค.นี้ […]

ล้อมกรอบเสรีภาพ: วิไลวรรณ แซ่เตีย ไม่ลำบาก คงไม่อยากมาเดินขบวน

วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ให้สัมภาษณ์โต๊ะข่าวพลเมืองว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันในปัจจุบัน “พ.ร.บ.ชุมนุมฉบับนี้เป็นการจำกัดสิทธิ และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนยากคนจนที่จะมาเคลื่อนไหว เรื่องปาก… เรื่องท้อง…. […]