ฉลาดเกมส์โกง: หนังดี เพื่อสังคมที่ดี

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเชิญโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ACT ซึ่งมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ […]

มองคอร์รัปชั่นผ่านมุมมองทางวัฒนธรรม

ผู้เขียนเคยได้อ่านงานศึกษาปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไนจีเรีย[i] ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นสูงที่สุดในโลก และได้สะดุดใจกับข้อสังเกตที่ว่าแท้จริงแล้ว คนไนจีเรียส่วนใหญ่เองก็ต่างไม่พอใจกับปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศของเขา โดยมองว่าหากประเทศปราศจากซึ่งคอร์รัปชั่นแล้ว ความร่ำรวยในทรัพยากรธรรมชาติของไนจีเรียคงทำให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน