นักข่าวพลเมือง : โรงพยาบาลใกล้ชิดชุมชน ลดระยะการรักษา

มะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลกข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 11.4 ล้านคน ในอีกปี 14 ปีข้างหน้า หนึ่งในนั้นก็คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ […]