นักข่าวพลเมือง : วิทยาลัยผู้สูงอายุ

คุณอัจฉรา ทังนะที เพื่อนๆจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะพาไปดูกิจกรรมของนักเรียนสูงวัย ที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่นอกจากจะเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแล้ว สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน […]