นักข่าวพลเมือง : บ้านโคกสะอาดไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

“ดอกฮัง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึงดอกของ “ต้นรัง” ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นในป่าเต็งรัง หรือ ป่าโคก และ พบมากในภาคอีสาน ซึ่งกลุ่มวิหาสกิจชุมชนที่บ้านโคกสะอาด […]

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้วิถีชุมชน ผ่านแปลงเกษตรนอกห้องเรียน

คุณคำปิ่น อักษร จะพาไปดูนักเรียนตัวจิ๋วแต่แจ๋วของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  ที่ครูและผู้ปกครองในชุมชนนำเอาความรู้ในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของบุตรหลานซึ่งมีอยู่เพียง 32คน ให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ  l […]

นักข่าวพลเมือง : หอมดอกฮัง

กระแสการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมทำให้ผู้บริโภคหันกลับมาเลือกรับประทานข้าวอินทรีย์และข้าวพันธุ์พื้นบ้านมากขึ้น ซึ่งทำให้ “กลุ่มหอมดอกฮัง” บ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร มองเห็นโอกาสในการเพาะขยายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งวันนี้คุณคำปิ่น อักษร เดินทางจากลุ่มน้ำโขงไปเยือนเทือกเขาภูพาน […]

นักข่าวพลเมือง : จ้างงานไม่เป็นธรรม

  คุณคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมืองเดินทางไปที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแรงงานไทยที่เคยไปทำงานในต่างประเทศด้วยความหวังที่จะหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและสานฝันที่วาดไว้ แต่พอไปทำงานแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะ พวกเขาต้องกลับเมืองไทยพร้อมบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานและยังต้องต่อสู้คดีควบคู่ไปกับหนี้สินที่กู้ยืมมา  l 17 […]

1 2