สำนักงานปลัดฯ ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว-บ่อแก้ว ตรวจสอบปัญหาเสนอรัฐบาล

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ – ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ […]