องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู ที่ลานวัฒนธรมบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู ที่ลานวัฒนธรมบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก                 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู […]