‘จนไม่จด คนจดกลับไม่จน’ ช่องโหว่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : คุยข้อเสนอกับ ‘สมชัย จิตสุชน’

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ภาครัฐทยอยแจกจ่ายและเริ่มมีการใช้งานแล้ว นอกจากจะอยู่ระหว่างการติดตามแก้ปัญหาเรื่องเครื่อง EDC ไม่พร้อม ไม่เพียงพอ และการนำบัตรไปแลกเงิน รัฐบาลยังมีโจทย์ท้าทายที่ต้องตามแก้ไข คือการรั่วไหลของสิทธิไปยังคนไม่จนจริง ส่วนคนจนจริงกลับไม่ได้รับสิทธิ ดังนั้นก่อนที่การผลักดันโครงการและฐานข้อมูลคนจนอาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อีกมากต่อจากนี้ […]

นักข่าวพลเมือง : คนไทยพลัดถิ่นหลังได้รับบัตรประชาชน

ตั้งแต่ปี 2545 ที่เกิดความร่วมมือผลักดันการออกกฎหมายเพื่อยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กระทั่งมีประกาศใช้ พระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 5) ในปี 2555 […]

สช.เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง รับมือภัยคุกคามที่มาพร้อมความเป็นเมือง

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด […]

“ศูนย์กำจัดขยะฯ เชียงรากใหญ่” กับ “น้ำประปาของคนกรุงเทพ” ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้

อัฏฐพร ฤทธิชาติ มูลนิธิบูรณะนิเวศ ภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์ “น้ำ” คือปัจจัยพื้นฐานและสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต ผู้คนในเขตเมืองล้วนต้องพึ่งพาน้ำจากการประปานครหลวง (กปน.) […]

รำลึก ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’: คน ‘ตรง’ ในประเทศ ‘คด’

รัฐโรจน์ จิตรพนา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “คนตรงในประเทศคด” คือคำนิยาม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยอัมมาร สยามวาลา ในฐานะคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา […]

เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น ร้องผู้ว่าฯ เปิดเวทีถกปัญหาที่อยู่อาศัย 12 ต.ค.นี้

ที่มา: เครือข่ายสลัม 4 ภาค  2 ต.ค. 2558 เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น หนึ่งในเครือข่ายสมาชิกของเครือข่ายสลัม […]

1 2