นักข่าวพลเมือง : ปัญหาขยะหาดแหลมผักเบี้ย

บริเวณหาดทรายเม็ดแรกแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นชายหาดที่สวยงาม  . แต่ในปัจจุบันชายหาดแห่งนี้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์น้ำและนกที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาด รวมทั้งเป็นภาพที่ไม่น่ามองกับผู้ที่มาใช้พื้นที่ . คุณสุภาวดี มานิช นักข่าวพลเมืองชาวแหลมผักเบี้ย […]

นักข่าวพลเมือง : ลุงแดงนักดูนก

การช่างสังเกต และเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัว เป็นลักษณะเด่นของนักนิยมธรรมชาติ ที่สามารถฝึกฝนเรียนรู้ทักษะได้ เช่นเดียวกับ “ลุงแดง”ไกด์ดูนกแหล่งบ้านแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งนอกจากการดูนกเพื่อความสวยงามแล้วการทำความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจรวมถึงดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของนกโดยเฉพาะนกหัวโตมลายูซึ่งหาดูได้ยากยังเป็นภารกิจสำคัญของคนในชุมชนที่นี่ติดตามเรื่องนี้กับคุณสุภาวดี มานิชนักข่าวพลเมืองตำบลแหลมผักเบี้ย ออกอากาศวันที่ […]