นักข่าวพลเมือง : ค่ายอาสา

ช่วงปิดเทอมหลายๆ นักศึกษาหลายๆมหาวิทยาลัยมักจะจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิดเทอม วันนี้นักข่าวพลเมือง จ.กาญจนบุรี ได้ติดตามการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของกลุ่มศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพวกเขาเดินทางเข้าไปในผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร ไปทำกิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง […]

เสียงจาก ‘ลุงเปี๊ยก’ บำรุง บุญปัญญา… “ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้”

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน “ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้”  นานมากแล้วที่ไม่ได้ยินภาษาซ้าย ลุงเปี๊ยก พูดย้ำสองสามรอบในค่ำคืนนี้ แกพูดถึงกฏไดอะเล็กติก ของคาร์ล […]