14 องค์กรเกษตรฯ-คมค.อาหาร หนุนตรวจสอบ ‘สสส.’ อย่างเปิดเผย ไม่เลือกปฏิบัติ

แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ สสส. อย่างเปิดเผย โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด 21 ต.ค. 2558 14 […]

‘สลัม 4 ภาค’ จี้ตัดเนื้อหาวรรค 4 มาตรา 190 ร้องร่วมปกป้อง ‘การคลัง เพื่อสังคม’

10 ส.ค.58 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เครือข่ายสลัม 4 ภาค รวมตัวเข้ายื่นหนังสือถึงกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภา […]