เริ่มแล้ว! รัฐบาลจีนสั่งปิดโรงงานแปรรูปและร้านขายสินค้าจากงาช้างกว่า 67 แห่งทั่วประเทศ

รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการหยุดยั้งการค้าและการแปรรูปงาช้างทุกชนิด หลังสำนักงานกิจการป่าไม้แห่งรัฐประกาศสั่งปิดโรงงานแปรรูปสินค้าจากงาช้าง รวมถึงร้านค้างาช้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่โรงงาน-ร้านค้าที่เหลือจะต้องปิดทันทีภายในสิ้นปีนี้