ชม ชิม ช้อป “แอ่วกาดงานวิจัย ม่วนใจ๋ ได้ความฮู้” ในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค

ชาวล้านนาที่มีคำถามในใจว่าสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือของเรามีการบริการวิชาการหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง วันที่ 12 – 14 มีนาคมนี้ รับรองว่าท่านจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน จากการรวมตัวของ 33สถาบันอุดมศึกษา ในเขต17จังหวัดภาคเหนือ […]

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 57 ระดมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนจาก17สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค : ภาคเหนือ ประจำปี 2557 (Regional Research Expo 2014)  […]