นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนคุณธรรม

“งานบุญประเพณีปริวาสกรรม” หรือ บุญเข้ากรรม ที่มักจัดขึ้นในเดือนอ้าย เพื่อให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ หรือกระทำผิด ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เพื่อฝึกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนเองและมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้อง ที่วัดหนองขนาน  ตำบลโพธิ์กระสังข์ […]

นักข่าวพลเมือง : บุญแห่เทียน

นอกจากความงดงามของฝีมือเชิงช่างบนต้นเทียน การจัดเตรียมงานบุญแห่เทียนร่วมกัน ยังแสดงถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และความสามัคคีของคนในชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ในข่าวเที่ยง Thaipbs 20 […]