กำหนดการประชุมนานาชาติ CCPP 2014

  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย   วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม […]

กำหนดการประชุมนานาชาติ CCPP 2014

  การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย   วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม […]