นักข่าวพลเมือง : ฮักนะสารคาม

ชมบรรยากาศ งานมหกรมมดีจังอีสานตุ้มโฮมปี 3  ตอน ฮักนะสารคาม ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเครือข่ายได้แสดงศักยภาพ และบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทั้งละคร ศิลปะ ดนตรีและวิถีชีวิต […]