นักข่าวพลเมือง : แรงงานหน้าม่านงิ้ว

นักข่าวพลเมือง C-Reporters วันนี้คุณรัฐโรจน์  จิตรพนา นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศการทำงานของคณะงิ้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่กว่าจะมาเป็นการแสดงหน้าม่านพวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ติดตามได้จากรายงาน