เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือ สปช. หนุนร่างกฏหมายกระจายอำนาจ

เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือ สปช. หนุนร่างกฏหมายกระจายอำนาจ เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ยื่นหนังสือสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สนับสนุนร่างกฏหมายประชาชนเพื่อการปฏิรูป พร้อมเสนอร่างรัฐธรรมนูญฯ หมวดการกระจายอำนาจฯ […]

ตอนที่ 1 : ชีวิตรวมศูนย์

เรื่องย่อ สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น รายการ : สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ประเด็น : การกระจายอำนาจ ลักษณะรายการ : สารคดี […]

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำในการปกครอง

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำ       […]

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำในการปกครอง

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำ       […]

1 2