“ชาวนาทุ่งกุลา” แถลงการณ์ ปกป้องนครหลวงข้าวหอมมะลิโลก

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกลุ่มองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มหาสารคาม ประกาศแถลงการณ์ปกป้องนครหลวงข้าวหอมมะลิโลก เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลขนาด 24,000 ตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 80 เมกะวัตต์ เนื่องจากกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

วิจัยไทบ้าน “วิชาการ บวก วิชาชีวิต” กลุ่มลุ่มน้ำชีตอนล่างตั้งเป้าศึกษาผลกระทบโขง ชี มูล

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำวิจัยไทบ้านเพื่อศึกษาโครงการโขง ชี มูล ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสะท้อนผลกระทบจากเขื่อนร้อยเอ็ด ยโสธร พนมไพร ใน 5 ประเด็น คือ 1.ระบบนิเวศน์ 2.พันธุ์พืชและสมุนไพร 3.พันธุ์ปลา 4.เรื่องพันธุ์ข้าว และ 5.การทำปศุสัตว์

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตนักเรียนนาฏศิลป์

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ไปติดตามกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยนักเรียนโรงเรียนจันทรุเบกษาณุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามกับนักข่าวพลเมือง Citizen reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 20 […]