นักข่าวพลเมือง:ตอน.เวทีรับฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 จัดเวทีร่างกำหนดการ:ฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย จัดโดย สภาผู้ชมเเละผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ณ […]

บนอานจักรยานมีแต่ความสุข

ในระดับของสังคม จักรยานคือยานพาหนะที่รบกวนโลกน้อยที่สุด เป็นยานพาหนะที่เรียกร้องจากเราน้อยที่สุด นั่นคือ ไม่ต้องการทั้ง ‘พลังงาน’ อย่างน้ำมัน หรือไฟฟ้า แต่ตอบสนองตามเรี่ยวแรงของเจ้าของจักรยาน
หรืออีกนัยหนึ่งมันคือ ‘ยานวัตถุ’ ที่เลื่อนไหลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราประหนึ่งเป็นอวัยวะของเราเอง…

นักข่าวพลเมือง : 1 ปี วันขนแร่เถื่อนแห่งชาติ

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ชาวบ้านรอบเหมืองทองคำ จังหวัดเลย จัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่า­งชายชุดดำกับชาวบ้านในพื้นที่ พวกเขาระบุว่านี่คือ “วันขนแร่เถื่อนแห่งชาติ” ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ […]

กกล.รส.ประจำพื้นที่ จว.ล.ย. ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.ย.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉ้นท์เพื่อการปฏิรูป ตลอดจนเตรียมการวางแผนจัดกิจกรรม”คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”ให้กับประชาชนในพื้นจังหวัดเลย ให้ครบทั้ง 14 อำเภอ

กกล.รส.ประจำพื้นที่ จว.ล.ย. ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.ย.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ประชุมติดตามสถานการณ์และชี้แจงโครงการปรองดองสมานฉ้นท์เพื่อการปฏิรูป ตลอดจนเตรียมการวางแผนจัดกิจกรรม”คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”ให้กับประชาชนในพื้นจังหวัดเลย ให้ครบทั้ง 14 อำเภอ