นักข่าวพลเมือง : ป่าต้นน้ำแม่ละอุป

ฝายผสมผสานแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นหนึ่งในแนวทางจัดการน้ำโดยชุมชนในภาคเหนือที่สร้างเพื่อขวางทางน้ำ และดักตะกอนบริเวณต้นน้ำ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่หาง่าย ราคาถูก การสร้างฝายกว่า 400 ตัวทั่วหมู่บ้าน ของคนปกาเกอะญอบ้านแม่ละอุป […]

ไพบูลย์ ละครชัย : ผมบ่เคยเจอกับเหตุการณ์จั่งซี่มาก่อน

ทีมข่าวพลเมือง “แล้งเราไม่เท่ากัน” แน่นอน พูดอีกก็ถูกอีก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายพื้นที่ที่อยู่ได้ สบายดี ไม่เดือดร้อนเกินไปนัก แต่บางพื้นที่ก็หนักหน่วงกระทั่งผู้ชายอกสามศอกอย่าง ไพบูลย์ ละครชัย […]

ข้อสรุปจากการลงพื้นที่กรณีแม่วงก์ ถ้าท้องถิ่นจัดการน้ำได้ดี ก็ไม่จำเป็นต้องมีเขื่อน

วันนี้เวลา 17.30 น.  ณรงค์ แรงกสิกร ภาคประชาชนในพื้นที่ และ สมฤทัย ทะสดวก  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

จดหมายอีกฉบับ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าด้วยโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน

เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมยื่นจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ ค้าน สบอช.ฟื้นโครงน้ำ 3.5 แสนล้าน อดีตสว.ชี้ต้องเคารพคำสั่งศาลปกครอง ภายหลังจากที่มีข่าว นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย […]

เครือข่ายลุ่มน้ำปิง เสนอ 9 แนวทางการจัดการน้ำลุ่มน้ำปิง

ภาคประชาชนลุ่มน้ำปิง เสนอการจัดการน้ำภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ต้องถอดบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้นำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาจากโครงการเดิมที่ผิดพลาด ในเวทีสัมมนาการจัดการลุ่มน้ำปิงอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม […]