สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว                 ณ.ห้องควีนบอลรูม โรงแรมควีนพาเลซ เขตเทศบาลนครแม่สอด นายดำรงศักดิ์ แก้วทองคำ  แรงงานจังหวัดตาก  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ ในการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  […]