นักข่าวพลเมือง : ทองบนดิน

ในขณะที่คนทั้งประเทศจะได้รับประทานผลไม้จาก จ.จันทบุรี 4 เดือนต่อปี แต่ว่าตอนนี้คนที่นั้นมีความกังวลว่า ถ้ามีการสร้างเหมืองทองคำขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อดินและน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงพืชสวนทางการเกษตรแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีการสร้างเหมืองเกิดขึ้น แต่ว่าพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยและหลายคนอยากให้ตระหนักถึงความสมดุลในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างแหล่งอุตสาหกรรม ออกอากาศวันที่ 29 […]

นักข่าวพลเมือง : ต้นกกบางสระเก้า

เมื่อมีการผลักดันเสื่อจันทบูรเป็นสินค้าขึ้นชื่อของ จ.จันทบุรี ความต้องการ “กก”  ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการทำเสื่อจึงมีเพิ่มมากขึ้น  โดยช่างทอเสื่อชุมชนบางสระเก้านอกจากจะรับซื้อกกจากพื้นที่ใกล้เคียง ยังมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกกกในชุมชน  วันนี้นักข่าวพลเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  […]

นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางสระเก้า

วันนี้นักข่าวพลเมือง สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี   ที่นี่นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้มาเยี่ยมชมแล้ว   คนในชุมชนพยายามจัดการความรู้ด้านเกษตรกรรมในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ติดตามจากรายงานคะ […]

นักข่าวพลเมือง : ล้งผลไม้ จุดกระจายสินค้า

จังหวัดจันทบุรี นับเป็นอีกพื้นที่ปลูกและส่งออกผลไม้ทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญนะคะ ซึ่งเกษตรกรบางรายก็จำหน่ายเอง เรียกว่าขายปลีก หรือบางรายก็ขายส่งในจำนวนมากๆ ซึ่งวันนี้ Citizen Reporters ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม […]

นักข่าวพลเมือง : แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชุมชนบางสระเก้า

การกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่หลายชุมชนพยายามหาทางแก้ไขค่ะ  ที่ชุมชนบางสระเก้า จ.จันทบุรี ก็พยายามหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ “กำแพงไม้ไผ่” ที่สร้างขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันความแรงของกระแสคลื่น วันนี้นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นที่ติดตามจากรายงาน   ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : เสื่อจันทบูร ภูมิปัญญาที่ต้องปรับตัว

“เสื่อจันทบูร” สินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ และถูกกล่าวถึงอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันตำบลบางสระเก้าคือหนึ่งในชุมชนหลักที่ทำการทอเสื่อ แต่ทั้งในพื้นที่ของโรงเรียน หมู่บ้าน และในศูนย์รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ต่างสะท้อนว่าอนาคตของการทำเสื่อจันทบูรอาจต้องมีการปรับตัว  ติดตามใน‪‎ข่าวเที่ยง ThaiPBS‬ ออกอากาศเวลา 12.50 น. […]

คนจันท์-ระยองเมินถูกสกัดร่วมเวทีแจงผลกระทบ ‘เหมืองทอง’ – ‘ชาวบ้านเหมืองพิจิตร-นักวิจัย’ ร่วมให้ข้อมูล

“เครือข่ายปกป้องป่าตะวันออก” และประชาชนจันทบุรี – ระยอง ร่วมจัดเวทีชี้แจงผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ พร้อมเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากพิจิตร และนักวิจัยมาให้ข้อมูล ตัวแทนชาวบ้านยันจุดยืนคนในพื้นที่ “ไม่เอาเหมือง” แต่ที่ผ่านมาขาดข้อมูล […]

1 2