จิ๊กซอว์ประเทศไทย : จับตาปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม

จับตาปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมกับ SEA เครื่องมือประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาส­ตร์ Chang Idol Teach For Thailand สอนเพื่อคนไทย วิธีการสอนใหม่ในห้องเรียนเล็กๆ