ชีวิตข้าว ชีวิตชาวนา ของ ‘อ้ายจ่อย’ วัชรินทร์ อุประโจง

เรื่องราวของชาวนากับการจำนำข้าว กลายเป็นวาระสำคัญของสังคมไทยในวันนี้ นอกจากประเด็นการบริหารนโยบายของรัฐ หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามต่อไป ข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันมีที่มาจากไหน? รวมถึงวิถีชีวิตชาวนาที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศนั้น เขาอยู่กันอย่างไร? โดยเฉพาะในยุคที่ตลาดเป็นตัวกำหนดวิถีการผลิต และข้าวกลายเป็นสินค้าทางการเมือง ‘ชลณัฏฐ์ […]

ชีวิตข้าว ชีวิตชาวนา ของ ‘อ้ายจ่อย’ วัชรินทร์ อุประโจง

เรื่องราวของชาวนากับการจำนำข้าว กลายเป็นวาระสำคัญของสังคมไทยในวันนี้ นอกจากประเด็นการบริหารนโยบายของรัฐ หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามต่อไป ข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันมีที่มาจากไหน? รวมถึงวิถีชีวิตชาวนาที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศนั้น เขาอยู่กันอย่างไร? โดยเฉพาะในยุคที่ตลาดเป็นตัวกำหนดวิถีการผลิต และข้าวกลายเป็นสินค้าทางการเมือง ‘ชลณัฏฐ์ […]

ทุกข์ชาวนาที่สังคมเพิกเฉย

อากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิที่ลดต่ำลงหลายพื้นที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวผู้โหยหาธรรมชาติ นักวิชาการหลายสำนักต่างแสดงความคิดเห็นถึงกับบอกว่าประเทศไทยจะมีหิมะตก นักเคลื่อนไหวที่สนใจเกี่ยวกับโลกร้อนสรุปรวบยอดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกับชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ อากาศที่เย็นผิดปกติ ข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่ออกรวง ที่ออกมาเมล็ดฝ่อ ไม่สมบูรณ์ทั้งทุ่ง […]

ชุมชนคลองโยงกับสถานการณ์ “ข้าว”

บุญลือ เจริญมี ชาวนาคลองโยง จ.นครปฐม พูดถึงการรับมือกับสถานการณ์ราคาข้าวของชา­วนาคลองโยง    ชุมชนคลองโยงกับสถานการณ์ “ข้าว” วันนี้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่พูดคุยกับคนในชุมชนคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวในตอนนี้ที่ชาวนาต้องเผชิญอยู่ […]

จากใจชาวนา “สำเนาใบประทวน กับข้าว15ไร่”

วิไล นาไพวรรณ์ ชาวนา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เธอทำนา15 ไร่ เมื่อรอบการทำนาครั้งที่แล้ว และเก็บไว้เพื่อบริโภคเองส่วนหนึ่ง ที่เหลือจำนำไว้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการการรับจำนำข้าวของรัฐบาล จากวันนี้ถึงวันนี้ […]