นักข่าวพลเมือง : จิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน­ด้านการศึกษา

นักข่าวพลเมืองชวนติดตามมุมมองการพูดคุยเร­ื่องจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน­ด้านการศึกษา โดยคุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา […]