เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคเหนือ และลูกช้าง มช. ร่วมกิจกรรม “ถวายความอาลัยแด่ ในหลวง ร.๙”

เพื่อน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประชาชนในภาคเหนือร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัย และน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

แสงเทียนสันติภาพที่ชายแดนใต้

           ในช่วงนี้หลายพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ   รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ได้มีจัดกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ เพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการความรุนแรง และใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายระหว่างกัน […]