“หน้ากากเสือดำ” ปลุกกระแสเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวร

เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์สวมหน้ากากเสือดำ  ปลุกกระเเสเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวร

เสวนา “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง”

เสวนา “สีดา ราม: ความทุกข์ของเทพ ความรักของหญิง” จัดโดย ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ […]

เสวนา “ส่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา “ส่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. […]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฟรีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ให้นิสิตนักศึกษาทั่วไทยลองเปิดธุรกิจสร้างแบรนด์ของตนเอง ณ สยามสแควร์วัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สาธารณะส่วนกลางและคูหาร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามแสควร์ วัน กว่า 1,000 ตารางเมตร มอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้มาทดลองเปิดธุรกิจและสร้างแบรนด์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา […]