นักข่าวพลเมือง : กองทุนปลา บ้านผาชัน

อาชีพประมงหาปลา นับเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงที่บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งคนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนปลาเพื่อจัดการเรื่องราคาปลารวมถึงการจำหน่ายให้กับลูกค้า และบริหารจัดการโดยคนในชุมชน  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองเยาวชนโรงเรียนรุ่งอรุณ ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : อ.พ.ม.

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อ ทั้งละครเร่ และหนังสั้นของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ติดตามเรื่องนี้จาก Citize Reporters […]

นักข่าวพลเมือง: ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ

นักข่าวพลเมืองข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส จะพาไปดูบรรยากาศตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ จ.อุบลราชธานี ที่พ่อค้าแม่ค้าต่างนำอาหารและผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่วยให้กับผู้บริโภคโดยตรง ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ 2 ก.ค. 2558 […]