ชีวิตนอกกรุง: ในวันที่ชนบทกลายเป็นเมืองและทางรอดในศตวรรษที่ 21

หลายคนบอกว่า โลกกำลังปั่นป่วน หลายอย่างกำลังเปลี่ยนใหญ่ แล้วเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสังคมที่เราอยู่ในแง่มุมไหนบ้าง ? สังคมในต่างจังหวัด ที่อาจถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็น “ชนบท”  ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว … […]

นักข่าวพลเมือง : แปลงเกษตรกรรวมบ้านโนนข่า

พื้นที่กว่า 11 ไร่จากเดิมที่เคยถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า  วันนี้ได้ถูกจัดสรรใช้ประโยชน์จนกลายเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์รวม สำหรับปลูกพืชผักหลากหลายชนิดของชาวบ้านโนนข่า ต.วังแสง  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  ซึ่งเกิดจากการช่วยกันคิดและลงมือทำ จนกลายเป็นเสมือนห้องเรียนมีชีวิต […]

ก(ล)างเมือง ตอน ครูบอยระลึกบ้าน

ช่องว่างทางโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองกับคนชนบทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อรัฐซึ่งทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ออกแบบให้ชนบทต้องเสียสละเพื่อการเติบโตของเมือง ทำให้ประชาชนในภาคการเกษตรจำนวนมหาศาลต้องเดินทางเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง ขณะที่บางส่วนที่ยืนยันจะดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากญาติพี่น้องที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเมือง แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปี ปัญหาช่องว่างจากการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยังไม่ถูกแก้ไข รายการกลางเมือง ตอน […]