ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 8

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 8 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากทำพิธีมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์คนรักในหลวงให้กับสมาชิกคนรักในหลวงพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีพลตรีปริญญา ลีลาศเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก โดยมีสมาชิกผู้ที่มีความรักต่อในหลวงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 360 คน […]