เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประชุมหารือการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชายแดนตาก

เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมประชุมหารือการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชายแดนตาก                 สืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ […]

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ร่วมกับป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ5รอบ 60พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ร่วมกับป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯครบ5รอบ 60พรรษา                 รท.เฉลิม บุญพรวงษ์ นายกอบต.วาล่ย์ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯในวโรกาสครบ 5 รอบ […]

อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ 84 พรรษา

อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบ 84 พรรษา                 อำเภอพบพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการบ้านป่าคาเก่า […]

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ                 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 […]

ทหาร – ป่าไม้- ครู-ชาวบ้าน ร่วมปลูกป่า และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต)

ทหาร – ป่าไม้- ครู-ชาวบ้าน ร่วมปลูกป่า และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต)                 ณ.วัดรวมไทยพัฒนา(เขาสุขจิต) บ้านรวมไทย8 ต.รวมไทยพัฒนา […]

อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

อำเภอพบพระ เปิดศูนย์ประสานงานระดับตำบลและคลินิกนักลงทุนระดับอำเภอ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ                 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ นายสมชัยฐ หทะยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุทธา สายวาณิชย์ […]

อำเภอพบพระจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558

อำเภอพบพระจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้นายขุนทอง […]