นักข่าวพลเมือง : แรงงานบุญ

นักข่าวพลเมืองวันนี้เป็นเรื่องราวจากชุมช­นชาวกวย จ.ศรีสะเกษ ที่คนในชุมชนร่วมใจกันสร้างพระเจดีย์แม้จะ­ไม่มีค่าตอบแทน ติดตามนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 3 ส.ค. 2558

นักข่าวพลเมือง : บุญซำฮะ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปรู้จักประเพณีบุญเดือนเจ็ด หรือ “บุญซำฮะ”ของชาวอีสาน ที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านในรูปแบบประเพณีของชาติพันธุ์กวย ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters […]