อุยกูร์ ‘ครอก’ และอคติทางชาติพันธุ์

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ เผยแพร่ครั้งแรกใน เฟซบุ๊ก Chainarong Sretthachau อคติทางชาติพันธุ์ได้ฝังรากลึกในสังคมไทยและอุษาคเนย์มาช้านานนับตั้งแต่ยุคก่อนเกิดรัฐ-ชาติสมัยใหม่และได้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   ในอดีตก่อนการเกิดรัฐ-ชาติ สมัยใหม่ […]

นักข่าวพลเมือง : กอนเซก ศิษย์วัฒน์กตัญญู

ยังมีเรื่องราวสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับนักข่าวพลเมืองนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตตาจ้าง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ต.โพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  ที่พาเราไปรู้จักในอีกหนึ่งแง่มุมความผูกพันของเยาวชนกับวัด ผ่าน “กอนเซก” หรือ ศิษย์วัฒน์ ซึ่งสะกดด้วย  -วัฒน์- ที่มาจากคำว่าวัฒนธรรม โดยทุกครั้งที่มีกิจกรรมภายในชุมชน  “กอนเซก”  เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงาน […]

ถอนฟ้องนายอำเภอสบเมย หลัง ’13 ชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยง’ ได้สัญชาติ

ประชาชนกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 13 คน ยื่นถอนฟ้องคดี เมื่อนายอำเภอสบเมยดำเนินการให้สัญชาติหลังเรื่องยืดเยื้อเกือบ 10 ปี จนชาวบ้านต้องกิดหน้าฟ้องต่อศาลปกครอง 10 มิ.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : ศรีสะเกษติดยิ้ม

ติดตามความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นจากกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษกับความพยายามเรียนรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ของเยาวชนในพื้นที่ จากการรายงานของนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ทาง ThaiPBS […]

Transbordernews : หลายฝ่ายร่วมหาทางออกให้คนเฒ่าไร้สัญชาติ แก้ปัญหาสถานะบุคคล

หลายฝ่ายร่วมหาทางออกให้คนเฒ่าไร้สัญชาติ หมอสมศักดิ์แก้ต้นทาง-จี้จดทะเบียนเกิดให้ทุกคน ชาวบ้านโอดอยู่มานานแต่ไร้เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มา: คนชายข่าว คนชายขอบ Transbordernews.in.th เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม […]

เปิดรายงานคู่ขนาน ‘สิทธิที่ดินป่าไม้-สุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์’ องค์กรสิทธิฯ ไทยส่งถึงยูเอ็น

องค์กรสิทธิมนุษยชนในไทยจัดส่งรายงานคู่ขนานถึงคณะกรรมการ ESCR กรณีพื้นที่ดินป่าไม้ เรียกร้องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลด้านสุขภาพของชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย เสนอเพิกถอนคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 […]

นักข่าวพลเมือง : ฟื้นฟูวิถีกะเหรี่ยง

5 ปีหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูวิถีชา­วกะเหรี่ยง ความคืบหน้าเป็นอย่างไร ติดตามได้ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters เมื่อวันที่ 9 เม.ย.58 เวลา 19.00 น.

1 2 3 4